INFORMACJA !!!

Z uwagi na bezpieczeństwo naszych interesantów i pracowników wprowadzone zostały zmiany w zakresie organizacji pracy administracyjnej w Żłobkach Miejskich w Toruniu. Decyzja o ograniczeniu przyjmowania interesantów obowiązuje od dnia 16 marca 2020 r. do czasu trwania zagrożenia epidemiologicznego chorobą zakaźną COVID-19

Osoby zainteresowane naborem do Żłobka, prosimy o kontakt telefoniczny i składanie dokumentów rekrutacyjnych poprzez pocztę elektroniczną (tzn. przesłanie skanów lub plików .jpg) lub korespondencyjnie za pośrednictwem Poczty Polskiej.


 

KONTAKT:

 

Żłobek Miejski Nr 1

Tel. (56) 6231279

Email : biuro@zlobek1torun.pl

 

Żłobek Miejski Nr 2

Tel. (56) 6599390

Email : zlobek2torun@op.pl

 

Żłobek Miejski Nr 3

Tel. (56) 6486554

Email : zlobeknr3@wp.pl

 

 

Dyrektorzy

Żłobków Miejskich w Toruniu